OPIS

Członkowie zarządu spółki działającej na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych za swoje działania lub zaniechania ponoszą trojakiego rodzaju odpowiedzialność: karną, organizacyjną oraz cywilnoprawną. Zachowania członków zarządu sprzeczne z prawem, które skutkują ich odpowiedzialnością cywilną, polegają m.in.: na nienależytym sporządzeniu dokumentów wymaganych przepisami prawa, nabyciu przedmiotów za relatywnie wysoką kwotę czy sporządzeniu dokumentów spółki z nieprawdziwymi danymi.

Odpowiedzialność cywilna członków zarządu to jedna z bardziej złożonych materii prawnych, co wynika z faktu, że może ona wynikać z przepisów prawa handlowego, cywilnego, prawa pracy, czy prawa upadłościowego. Członkowie zarządu mogą uwolnić się od odpowiedzialności cywilnoprawnej, jeżeli wykażą, że ich zachowanie nie było przez nich zawinione. W celu przeprowadzenia stosownego postępowania dowodowego mogą oni zgłosić się do kancelarii adwokackiej. Jedną z nich jest kancelaria Ziobrowski Tax & Law.

INFO


DODAJ OPINIE
Oceń firmę (0 z 0 głosów)


ZAREJESTROWANE W OKOLICY


Wiki Przeprowadzki

Warszawa

Komputronik Biznes

Warszawa

DetoksVIP

Warszawa